Digitaal stemmen met de VvE


Met VvE-board kun je makkelijk digitaal stemmen, mét alle juridische waarborgen. Je kunt formeel stukken ter besluitvorming delen en met online vragen en antwoorden tot gefundeerde besluiten komen.

Probeer VvE-board 1 maand gratis

Digitaal stemmen met de VvE

Hoe werkt digitaal stemmen?


Het bestuur of de VvE-beheerder maakt een ledenvergadering aan in VvE-Board, geeft bij Agenda de onderwerpen in en voegt de vergaderstukken toe als bijlage. Voor elk te nemen besluit maakt het bestuur een ‘Besluit’ aan met de status ‘Voorstel’. Het bestuur kan bij elk voorstel-besluit en op elke vraag afzonderlijk antwoord geven. Het lijkt op een app-groep: heel eenvoudig en vooral overzichtelijk.


De leden geven in de reactie bij het besluit expliciet "ik ben akkoord". Het bestuur verzamelt alle 'akkoorden' en totaliseert zelf de stemmen rekeninghouden met de stemrechten c.q. de breukdelen en geeft die in een reactie bij het besluit. Het voordeel van deze aanpak is dat voor alle leden zichtbaar is wie wat heeft gestemd, welke vragen er zijn gesteld, welke bezwaren er leven en welke antwoorden zijn gegeven. Heel transparant voor iedereen.
Hoe werkt digitaal stemmen met de VvE
Hoe werkt hybride stemmen met de VvE? Digitaal en papier

Hoe stemmen we hybride? Digitaal én Papier.


Vaak zijn niet alle eigenaren digitaal even handig. En moet het bestuur toch ook schriftelijke stemmingen mee tellen. In dat geval kun je met VvE-board toch tot een transparant stemproces komen. Het bestuur kan de schritelijke stemformulieren inscannen, toevoegen aan het voorstel-besluit en via een reactie aan de andere eigenaren laten weten wie er op papier heeft gestemd en wat er gestemd is. Zo blijft het proces voor iedereen transparant. De notulen (inclusief de reacties) kunnen weer op papier worden gedeeld met de eigenaren die op papier hebben gestemd.


VvE-board faciliteert beide mogelijkheden.

Veiligheid en Privacy


VvE-board heeft haar beveiliging georganiseerd op basis van de ISO27001. Dat is een hoge graad van beveiliging, omdat we je persoonsgegevens en VvE-gegevens heel serieus nemen. Dat betekent ook dat de authenticatie, transparantie en integriteit bij VvE-board heel goed geregeld is. Veilig digitaal stemmen met de VvE
Probeer VvE-board zelf uit


VvE-board is laagdrempelige VvE-software en bovendien laaggeprijsd.